Czym różni się praca tłumacza od pracy tłumacza przysięgłego?

Tłumaczenia towarzyszą ludzkości od tysięcy lat. Przekłady były i są obecne w wielu życiowych kontekstach. Tłumaczenia pojawiają się przy okazji książek, artykułów i innych tekstów, jak również filmów oraz różnego rodzaju wydarzeń. Występują one również w bardziej formalnych i poważnych okolicznościach, a nazywają się wtedy tłumaczeniami przysięgłymi. Zarówno jeden, jak i drugi typ tłumaczeń jest powszechny i potrzebny. Typy te mają ze sobą cechy wspólne, jak również kilka zasadniczych różnic. Co łączy i co dzieli pracę tłumacza i tłumacza przysięgłego?

Cechy wspólne

Absolutną podstawą w przypadku obu tych typów jest profesjonalna, perfekcyjna znajomość obcego języka. Oprócz słownictwa dobry tłumacz powinien znać wszystkie konstrukcje gramatyczne oraz poprawnie stosować je w zdaniach W przypadku tłumaczeń ustnych ważne jest przede wszystkim użycie i doskonałe rozumienie. Tłumaczenia na żywo sprawiają, że tłumaczenie musi być wykonane szybko i nie ma zbyt wiele czasu na zastanawianie się.

Podstawowe różnice

Podstawową różnicą pomiędzy tym, jak wyglądają zwykłe tłumaczenia, a tłumaczenia przysięgłe jest tematyka i rodzaj tekstów pisanych i mówionych. Oczywiście klasyczne tłumaczenia mogą dotyczyć różnych dokumentów i bardziej formalnych tekstów, jednak dotyczą również w dużej mierze innych, mniej formalnych tekstów, które pojawiły się w mniej zobowiązujących kontekstach. Tłumaczenia przysięgłe natomiast to taki typ tłumaczeń, które są uwierzytelnione, dotyczą głównie urzędowych dokumentów. Są to również tłumaczenia ustne dla organów administracji państwowej.
Praca tłumacza przysięgłego, jak również tego, który specjalizuje się w innych dziedzinach ma zarówno cechy wspólne, jak i różnice. Z pewnością każdy tłumacz musi w stopniu doskonałych znać dany język. Charakter pracy może jednak różnić się w zależności od typu dokumentów i okoliczności, w których wykonanie tłumaczenia jest potrzebne. Takie tłumaczenia mogą powstawać w mniej lub bardziej formalnych sytuacjach.

 

Możesz również polubić…