Odpowiedni strukturyzator do wody

Najlepiej, gdy matka natura sama dla nas buduje wodę. Robi to w niektórych źródłach górskich. Jedna z najbardziej znanych znajduje się we francuskim miejscu pielgrzymkowym Lourdes.

Nie wszyscy mieszkają blisko takiego górskiego źródła. Jeśli nie chcesz rezygnować z heksagonalnej wody, możesz ją stworzyć samodzielnie. Taki jest cel strukturyzatora wody.

Tworzenie „nowej” wody

Przykładowy strukturyzator wody składa się z kamienia kwantowego.
Dzięki specjalnej produkcji jest on na stałe otoczony polem harmonicznym (o strukturze sześciokątnej). Przenosi go do wody, która znajduje się w jego bezpośrednim otoczeniu, na przykład przepływając obok kamienia.
Jest to procedura tworzenia sześciokątnej wody.

Co powinieneś wiedzieć o DOBRYM struktoryzatorze wody:[/h1]
-Struktura wody jest zgodna z prawdziwą naturalną zasadą optymalnych biologicznych i technicznych właściwości wody.
-44 procent więcej tlenu w wodzie
-Dzięki strukturze woda uzyskuje wyjątkową wartość biologiczną.
-Wyższa techniczna jakość wody
-Wzrost rozpuszczalności wraz z strukturowaniem powoduje mniejsze wytrącanie minerałów, a zatem znacznie mniejszą tendencję do osadzania się wapna, minimalizując w ten sposób niebezpieczeństwo zwapnień.
-Woda jest całkowicie wolna od metalu
-Strukturyzator jest absolutnie wolny od metali w dziedzinie struktur wodnych. – -Stosuje się wyłącznie materiały bezpieczne dla żywności i wody pitnej, absolutnie wolne od środków zmiękczających i certyfikowane zgodnie z międzynarodowymi standardami.
-Kompaktowy i lekki strukturyzator
-Kompaktowa i łatwa w montażu konstrukcja. Montaż w dowolnej pozycji i kierunku.
-Atestowany
-Wszystkie wymagania: Strukturalizator jest oceniany i certyfikowany centrum technologii wody.

Zauważalne różnice – zdrowie

Wspólna woda z kranu (i niestety również wiele wód mineralnych z handlu) wykazuje dużą część prostokątnych struktur.
Ustrukturyzowana woda charakteryzuje się dużą częścią kątów 60 °. Oczywiście, sześciokątne struktury na całym świecie (atmosfera, woda) maleją. Za pomocą nadajnika do wody możesz ponownie tworzyć struktury heksagonalne. W ten sposób poprawiasz jakość struktury wodnej dla ciebie, twojej rodziny, być może twoich pracowników, zwierząt domowych, maszyn i ogólnie dla środowiska. Jeśli bowiem produkujesz wodę sześciokątną, sześciokątność nie kończy się na twoich drzwiach wejściowch.

 

Możesz również polubić…